Een gezond en toekomstgericht gebouw

Aan de Sommelsdijkse kant van de Langeweg staat een nieuw gebouw. Het is de Beroepscampus. Beter gezegd: het eerste, zuidelijke deel van de Beroepscampus. Er volgt nog een noordelijk deel. Dat is naar verwachting over twee jaar klaar. Dan is de Beroepscampus compleet en is Goeree-Overflakkee een gezond en toekomstgericht gebouw rijker.

De Beroepscampus is ontworpen door Henk de Gelder en Dave Dekker van architectenbureau RoosRos in Oud-Beijerland. “We hebben al in 2008 de prijsvraag gewonnen om een nieuw gebouw te ontwerpen voor Edudelta. Toen zou het op de plaats van de volkstuintjes komen, later op andere kavels en uiteindelijk zijn we aan de Langeweg terechtgekomen”, vat architect De Gelder de voorgeschiedenis kort samen.

“Het onderwijsconcept is niet heel veel veranderd sinds 2008. Adrie Krielaart – toen de regiodirecteur van Edudelta, nu directeur van RGO vmbo & Lentiz mbo – wilde een Beroepscampus met doorlopende leerlijnen van 12 tot 20 jaar. Een professionele Beroepscampus voor Goeree-Overflakkee. Die uitstraling moest het gebouw krijgen.”

Rentmeesterschap

RoosRos, opgericht in 1953, wist wel raad met die opdracht. Het architectenbureau heeft een brede oriëntatie en ontwerpt bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen, winkels, kerken en dus scholen. “Altijd vanuit onze visie van respectvol rentmeesterschap”, zegt Henk de Gelder. “Wij maken gezonde en toekomstgerichte gebouwen.

De Beroepscampus is ook zo’n gebouw. “Het is groot, zeker voor Middelharnis en Sommelsdijk, en het wordt nog groter. Maar het heeft kracht. We hebben bij het ontwerpen rekening gehouden met de omgeving. Zo zitten er veel hoogteverspringingen in het gebouw, waardoor het past in zijn stedenbouwkundige setting.” Binnen is de Beroepscampus licht, ruimtelijk en transparant. Het praktijkgedeelte bevindt zich op de begane grond. Daarboven zijn de verdiepingen met de overige onderwijsruimtes.

“Wat het gebouw gezond en toekomstgericht maakt”, zegt De Gelders collega Dave Dekker, “is dat het kan groeien en krimpen, dat aanpassingen gemakkelijk zijn door te voeren. Een lokaal twee keer zo groot maken? Geen probleem. Er zit flexibiliteit in dit gebouw, dat is opgedeeld in lagen met een verschillende levensduur. De constructie blijft langer dan de indeling en het interieur, die te veranderen zijn als het gebruik van het gebouw verandert. We zijn nu bezig met het tweede deel, deel Noord, en daar borduren we voort op het concept van ge(s)laagd bouwen.

Beroepscampus

Een puzzel

Na 2008 kreeg RoosRos te maken met tal van ontwikkelingen en veranderingen. De zoektocht naar een bouwlocatie is al genoemd. Maar ook het onderbrengen van Edudelta bij de RGO speelde een rol, evenals het aanhaken van partners als Albeda, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, en de Flakkeese ondernemers (bijvoorbeeld CuraMare). De Gelder: “Een onderwijsgebouw ontwikkelen met zoveel verschillende gebruikers is uniek voor ons bureau. Ze hebben allemaal hun eisen en wensen. Dat maakte het wel complex, ook juridisch. Een puzzel. Maar we zijn blijven gaan, met z’n allen. Er zit een hoop energie op Goeree-Overflakkee om dit voor elkaar te krijgen.

Bron: GO!Magazine voor ondernemers, november 2020, blz 16-17