Samenwerkende scholenRGO Middelharnis

Leerlingen die kiezen voor de RGO, kiezen voor een school voor goed openbaar onderwijs tot op het hoogste niveau. Een school waar ze les krijgen in een veilige omgeving, waar we respect voor elkaar heel belangrijk vinden en we onze leerlingen met onze diversiteit aan vakken, projecten en buitenschoolse activiteiten opleiden tot wereldburgers. Veel RGO’ers gingen de leerlingen van nu voor en zijn bekende namen geworden in wetenschap, politiek of in het bedrijfsleven. We zijn modern en toekomstgericht in lesinhoud en projecten. In onze lessen gebruiken we naast boeken moderne digitale middelen.

CSG Prins Maurits

CSG Prins Maurits wil dé protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen van Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden. De brede scholengemeenschap biedt alle schooltypen in het voortgezet onderwijs aan, waarbij het onderwijs voldoet aan de intern en extern gestelde kwaliteitseisen. Binnen een veilige en respectvolle leeromgeving ontvangt iedere leerling passend onderwijs en ondersteuning, waarbij recht wordt gedaan aan ieders talenten en ambities. De leerling moet zich breed kunnen ontwikkelen, vergroot zijn kennis en wordt uitgenodigd om het beste uit zich zelf te halen en zich te onderscheiden.

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen. Binnen de Beroepscampus heeft Albeda een kleinschalige locatie waar je je als student prettig voelt. De locatie beschikt over WIFI, een kantine met catering en is rolstoeltoegankelijk.

Bouwmensen Zuidwest

Bouwmensen zorgt met moderne, goede en praktijkgerichte opleidingen voor voldoende goed opgeleide en gekwalificeerde vakkrachten in de bouwbranche. Zonder bouw geen vooruitgang. We wonen beter, werken mooier en reizen sneller dankzij de inzet van goede bouwmensen. TCR en Bouwmensen Zuidwest geven invulling aan de behoefte aan Energie en Techniek. 

Lentiz

Lentiz | MBO Middelharnis is een locatie waar al jaren lang vakopleidingen worden aangeboden. Dit doen we al jaren met aandacht voor de ontwikkeling van de individuele student. Ooit zijn we begonnen met de echt agrarische, groene, opleidingen. Dit doen we nog steeds, maar het aanbod is breder geworden. Dienstverlening, techniek en recreatie staan nu ook centraal.

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Per 1 augustus 2016 verzorgen wij onder deze naam ons technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Om jou een toonaangevende technische of technologische opleiding te bieden, bundelen Albeda en Zadkine de krachten. Samen met het bedrijfsleven stemmen we onze opleidingen nog beter af op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heb jij een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector.