Over de Beroepscampus

De Beroepscampus in Middelharnis is dé plaats waar het voortgezet onderwijs, het mbo, het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de gemeente Goeree-Overflakkee zorgen voor beroepsgericht onderwijs voor de grote regio. Leerlingen en studenten worden hier opgeleid tot vakmensen.  Zo zijn ze straks klaar voor een goede baan in de buurt!

Beroepsgericht vmbo en mbo

Vmbo-leerlingen van Goeree-Overflakkee en omliggende regio’s kunnen uit 8 beroepsgerichte profielen kiezen. De leerlingen van de middelbare scholen RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits kunnen voor alle aangeboden vmbo-profielen een diploma behalen. Vervolgens stromen ze door naar de mbo-opleidingen van Albeda, Lentiz, Techniek College Rotterdam (TCR) en Bouwmensen Zuid-West. Tijdens de opleidingen maken leerlingen en studenten kennis met aangesloten bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties om het echte bedrijfsleven vast te ervaren.

Ontdek de samenwerkende scholen

De bouw van de Beroepscampus

De locatie is centraal gelegen en goed bereikbaar, ook vanuit de Hoeksche Waard, Schouwen-Duiveland, Tholen en Voorne-Putten. De Beroepscampus wordt in twee fasen gebouwd‘Nieuwbouw Zuid’ is in januari 2021 in gebruik genomen. Hier geven RGO Middelharnis, Albeda en Techniek College Rotterdam onderwijs. ‘Nieuwbouw Noord’ wordt in de tweede fase gebouwd. In het noordelijke bouwdeel verzorgen RGO Middelharnis, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West en Lentiz het onderwijs. Ook is hier ruimte voor ondernemers en instellingen uit de regio.

Vakmensen in opleiding

Het doel van de Beroepscampus is om toekomstig personeel op Goeree-Overflakkee en de omgeving op te leiden. Vanuit de 8 beroepsprofielen die vanuit het vmbo worden aangeboden volgen mbo-opleidingen in vier verschillende sectoren. Dankzij een intensieve samenwerking tussen het vmbo, het mbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties volgen leerlingen een mooie, doorlopende opleiding op Goeree-Overflakkee. En in de nabije toekomst wacht hen een goede baan in de regio, waar ze optimaal op voorbereid zijn!