Schone energie op de Beroepscampus

Ecologische voetafdruk van de Beroepscampus kleiner dankzij opwekking én gebruik van schone, hernieuwbare energie!

In de Beroeps campus wordt de ecologische voetafdruk kleiner dankzij de opwekking én het gebruik van schone, hernieuwbare energie. Leerlingen van RGO vmbo en studenten van Albeda mbo lezen de informatie over de opbrengst in de aula op een scherm. Een van de voordelen van duurzame technologie is zo direct zichtbaar voor iedereen.

De kracht van de zon is zichtbaar in de opbrengstgegevens
Dag- week-, maand- en jaargegevens kunnen vergeleken worden met prestaties uit het verleden en met weersomstandigheden. De milieuvoordelen worden weergegeven als bespaarde CO2 -uitstoot en een vergelijking met het aantal geplante bomen.

Afgelopen kwartaal 2021 laat de volgende opbrengsten zien:

 stand uitstoot kwartaal 1 2021

Woensdag 31 maart was het een zonnige dag en om 11:30 was de stand al:

 energiebesparing

Met nog meer zonnige dagen zal de teller nóg meer stijgen!