Mijlpaal bereikt: Beroepscampus in Middelharnis officieel geopend!

De Beroepscampus is dé plaats waar het vo, het mbo, het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de gemeente Goeree-Overflakkee met elkaar zorgen voor beroepsgericht onderwijs in de regio. Leerlingen en studenten worden hier opgeleid tot vakmensen, zodat ze straks klaar zijn voor die mooie baan in de regio.

Sinds november 2019 is er hard gewerkt om de bouw van het complex te realiseren. Het laatste gedeelte, Beroepscampus Noord, is met ingang van schooljaar 2022-2023 ook gereed. Daarmee is de bouw van de Beroepscampus in zijn geheel tot stand gebracht. Op donderdag 15 september verklaarde burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee de Beroepscampus als officieel geopend!

Sleutel
Tijdens een feestelijk programma deelden bestuurders, ondernemers, leerlingen en studenten van diverse vo- en mbo-opleidingen hun visie op de Beroepscampus. De opening werd omlijst met feestelijke activiteiten, zoals muzikale intermezzo’s, een speciaal voor de opening gemaakt schoollied, dans door studenten van Albeda Danscollege, filmpjes van een aantal lokale beroemdheden én de aanbieding van een cadeau namens alle bouwers van de Beroepscampus. Dagvoorzitter Coen Pots, een warm pleitbezorger van het beroepsonderwijs in Nederland, benadrukte in zijn openingswoord de noodzaak van samenwerking in de regio: “Het perspectief, het belang van de leerling en student staan voorop. Elk individu heeft een passie, een talent, een droom en een verleden. De grootste sleutel voor de voornaamste verbeterslag is de samenwerking van het vo/mbo met het bedrijfsleven. En dan vooral in de eigen regio van de onderwijsinstelling. Het is de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden dat het thema ‘opleiden’ onderdeel is van regionale agenda’s. Het opleiden van een leerling of student kan haast niet genoeg verbonden zijn aan de regio waar hij of zij studeert, woont en later zal werken. De regio moet trots kunnen zijn op het aanwezige vo en mbo.”

Samenwerken en verbinden
Samenwerken en verbinden kenmerken de kracht van diverse partijen onder één dak, zo werd tijdens de opening door alle partijen benadrukt. De doorlopende leerlijn tussen het vo en het mbo zorgt voor een goede aansluiting in het onderwijs. Vanuit acht beroepsprofielen, verzorgd door RGO Middelharnis en de CSG Prins Maurits, stromen leerlingen door naar mbo-opleidingen in de sectoren dienstverlening & handel, energie & techniek, groen & agro en zorg & welzijn bij mbo-opleiders Lentiz, Albeda, Techniek College Rotterdam, Bouwmensen Zuidwest en CuraMare. Via beurspleinen, ondernemerskantoren en vergaderruimtes leveren bedrijven in samenspraak met het onderwijs een bijdrage aan praktijkgerichte lesprogramma’s.

Eigentijds en innovatief
Dat de Beroepscampus zich richt op toekomstgericht onderwijs blijkt niet alleen uit de moderne lokalen waar leerlingen en studenten les krijgen. Zo is in de laatste bouwfase Noord een Techlab gerealiseerd. Hier werken studenten in een Huis van de Toekomst aan realistische opdrachten, zoals het monteren van zonnepanelen en het plaatsen van kunststof kozijnen. Met lokale ondernemers is daarnaast gezorgd voor een praktische werkplaats in de vorm van een klein huis in het Techlab. De beursvloer en andere ruimtes bieden ondernemers de mogelijkheid om onderwijs en onderneming bij elkaar te brengen. Er zijn mogelijkheden tot het huren van de beursvloer, kantoren en aula, voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of het verzorgen van presentaties, workshops of gastlessen. Tot slot biedt het Skillslab studenten, medewerkers en zelfs partners van zorgorganisatie CuraMare mogelijkheden voor (bij)scholing.

Van 1e paal tot realisatie
Op 27 november 2019 begon de bouw van de Beroepscampus. Vaessen was als hoofdaannemer betrokken bij de realisering van de totale bouw van het ontwerp van RoosRos Architecten. Inmiddels hebben alle samenwerkende onderwijspartijen, van vo tot mbo, bij de start van schooljaar 2022-2023 hun plek gevonden in dit prachtige complex.