Sleuteloverdracht nieuwe praktijkloods van de Beroepscampus: een feestelijke mijlpaal

MIDDELHARNIS - Leerlingen van de Beroepscampus in Middelharnis hebben er een derde
lesgebouw bij. Op 2 oktober vond de sleuteloverdracht plaats van een gloednieuwe loods op het
campusterrein. Het gebouw, dat officieel Beroepscampus West heet, zal gebruikt gaan worden
door leerlingen en studenten van zowel vmbo als mbo. Met de oplevering gaat een
langgekoesterde wens in vervulling: een plek op Goeree-Overflakkee waar de opleidingen van de
Beroepscampus gezamenlijke praktijklessen kunnen verzorgen, zoals voor de bouw en groene
opleidingen.

De sleuteloverdracht aan Stichtingbestuurders Arie Cové en Adam van Heest werd gedaan door Jos
Vrolijk, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf dat de totstandkoming van Beroepscampus West
realiseerde. De bouw duurde zo’n vijf maanden. Bij de overdracht waren ook afgevaardigden
aanwezig van het stichtingsbestuur, het bouwdirectieteam, het managementoverleg en de
ondersteunende diensten. Bouwer Vrolijk verzorgde de feestelijke entourage.

Drie gebruikers
Het praktijkgebouw komt tegemoet aan de gedeelde behoeftes van de gebruikers: RGO, CSG Prins
Maurits en Bouwmensen. Arie Cové, namens Stichting Beroepscampus: “We zijn als Beroepscampus
heel erg blij dat we de loods in gebruik kunnen gaan nemen, want onze leerlingen en studenten
hebben behoefte aan een praktijkruimte. In de campus leren we niet alleen uit boeken, we leren
vooral door te doen en te ervaren. Dat kan in de nieuwe Beroepscampus West. Daarnaast is het heel
bijzonder dat vmbo-leerlingen en mbo-studenten elkaar ontmoeten in deze ruimtes.” Het pand heeft
binnen een open structuur. De leerlingen en studenten van verschillende opleidingen komen elkaar
dus tegen als ze aan het werk zijn. In de loods zijn verschillende ruimtes zoals dierverblijven, een
instructielokaal, zandbakken voor stelwerk en aanleg, werkbanken en diverse opslagruimtes. De
scholen zijn samen verantwoordelijk voor het gebruik van de loods.

Genoeg ruimte voor alle leerlingen
In de bestaande schoolgebouwen Noord en Zuid is niet voor alle praktijkopdrachten genoeg ruimte,
denk bijvoorbeeld aan hovenierslessen, metselprofielen stellen of dierverzorging. Met de voltooiing
van Beroepscampus West is die mogelijkheid er wel.

Samenwerking
Binnen de Beroepscampus werken het vmbo, het mbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties uit de regio Goeree-Overflakkee samen. Ook de mbo-scholen Lentiz, Albeda en Techniek
College Rotterdam nemen eraan deel. Nu de gedeelde praktijkruimte een feit is, ontbreekt het alleen
nog aan een kas waar praktijkopdrachten teelt kunnen worden uitgevoerd. Die staat voor de nabije
toekomst op de planning en wordt naar verwachting nog dit schooljaar gerealiseerd.