Koreaanse delegatie bezoekt Beroepscampus

Elf medewerkers van het Ministerie van Werkgelegenheid en Arbeid uit Zuid-Korea en hun
gids/ tolk bezochten in november de Beroepscampus in Sommelsdijk. Ze kwamen kijken en
luisteren hoe de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de Beroepcampus
wordt vormgegeven.

De Koreaanse bezoekers werken voor een onderneming van het Ministerie en richten zich op het
verbeteren van het nationale welzijn. Ze hebben tot doel de nationale economie te ontwikkelen door
projecten uit te voeren over onder meer de aansluiting met de arbeidsmarkt en het opzetten van
opleidingen voor beroepscompetenties. In Zuid-Korea is het onderwijs vooral theoretisch opgezet en
er is geen samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Toen zij hoorden van de Beroepscampus en de ambities die daar liggen, ontstond de wens een
bezoek te brengen aan de Beroepscampus en meer te weten te komen over hun aanpak. De
Beroepscampus reageerde enthousiast op dit verzoek en verzorgde een ochtend vullend programma
om hun kennis en ervaringen te delen. Sylvia Bolleman, coördinator onderwijs en arbeidsmarkt,
begeleidde dit bezoek en hield een presentatie over de Beroepscampus. Tijdens de presentatie werd
benadrukt dat de Beroepscampus streeft naar een regionaal passend aanbod aan opleidingen en
voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Als voorbeelden werden onder meer de intensieve
samenwerking met het bedrijfsleven via voorlichting, gastlessen en bedrijfsbezoeken genoemd. Ook
de samenwerking met de gemeente over gezamenlijke ambities van bijvoorbeeld duurzaamheid
kwam aan bod. De delegatie was positief verrast door de mogelijkheden en gaf aan "geschokt" te zijn
dat er in deze regio zo’n grote betrokkenheid is tussen het onderwijs en de ondernemers. Zij gaven
aan de Beroepscampus als inspirerend voorbeeld te zien voor de verdere ontwikkeling van het laten
aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Korea. Sylvia Bolleman vertelt: “Door deze
presentatie besefte ik weer dat we al goed op weg zijn in het benutten van de kansen die de
samenwerking tussen de verschillende partijen biedt. Dat er internationale belangstelling is voor wat
we doen, beschouw ik als een compliment voor iedereen die het beroepsonderwijs een warm hart
toedraagt en met ons samenwerkt.”

De Koreaanse delegatie wilde ook informatie over hoe uitzendbureaus in Nederland te werk gaan.
Dat onderdeel werd toegelicht door Piet van den Doel. Als vertegenwoordiger van de lokale
ondernemers, lichtte hij meteen toe wat zijn rol vanuit het bedrijfsleven is in de Beroepscampus.

In de middag bezocht de groep onder leiding van hun gids de molens van Kinderdijk. De volgende
dag werd er afgereisd naar een hogere agrarische school in het oosten van het land, alvorens ze
weer naar Azië afreisde. Een bliksembezoek aan Nederland, met Goeree-Overflakkee als een van de
hoogtepunten!