De Beroepscampus werkt met het project ‘Afval = Grondstof’ aan bewustwording onder leerlingen en studenten.

Binnen de Beroepscampus is er veel aandacht voor duurzaamheid. Het vmbo Eco-team van de Beroepscampus zet zich in om de bewustwording onder leerlingen en studenten hierover te vergroten. Dit schooljaar staat het thema ‘afval’ centraal. Ondanks inspanningen van het Eco-team en facilitair medewerkers, blijkt afvalscheiding op de Beroepscampus nog niet goed genoeg te gebeuren. Tijd voor actie!

Om een gedragsverandering in gang te zetten is het belangrijk dat leerlingen, studenten en docenten inzicht krijgen in het belang van afval scheiden, hoe afvalstromen in elkaar zitten en welke keuzes je zelf kunt maken. Dit project sluit aan bij de Week van de Circulaire Economie. 

Afvallessen op het vmbo
In opdracht van RAD, leert Stichting Code Groen vmbo-leerlingen tijdens interactieve gastlessen het belang van afval scheiden. Door afval op de juiste manier te verwerken en te recyclen, draag je bij aan een schonere en duurzamere leefomgeving. Om met eigen ogen te zien wat er met afval gebeurt, brengen enkele klassen een bezoek aan de milieustraat.

De eerste klassen van RGO Beroepscampus gaan als afsluiting van de duurzaamheidslessen naar Futureland om te zien waar veel producten verscheept worden. Dichterbij de haven kun je niet komen! Ze zien daar de haven van de toekomst.

MBO ontwikkelt ondersteunend lesmateriaal
Het project afval voor de vmbo-leerlingen op de Beroepscampus biedt mbo-studenten van de opleiding Management Assistent niveau 4 van het Albeda Collega de kans te werken aan een eigen project: het ontwikkelen van instructie beeldmateriaal voor de vmbo-leerlingen in de profielen. De studenten onderzoeken wat de doelgroep nodig heeft en maken daar bijvoorbeeld een infographic voor of een ondersteunend filmpje. Zo werken de studenten aan een levensechte opdracht, waarbij praktische eindproducten gaan helpen bij de afvalscheiding binnen de Beroepscampus.

Daniëlle van der Smissen, Teamleider leerjaar 2 van RGO Beroepscampus over dit project: ‘Het is ontzettend belangrijk leerlingen bewust te maken van duurzaamheid. Zij zijn de toekomstige generatie. Het is mooi om te zien dat dit een groot deel van de vmbo- en mbo-leerlingen hier al heel bewust mee omgaan.’